header photo

STALL RAGGALITA

I balanse og bevegelse

Avtalehest

 

Drømmer du om egen hest ?


En god smakebit, eller et sted å starte, er å begynne med å være fórrytter, ha en hest en eller flere dager i uken som din egen. 

En fórrytter bidrar med det en hest trenger den aktuelle dagen de leier hesten - og får disponere hesten på egenhånd, ha hele ansvaret på sin(e) dag(er). Det er også naturlig å bidra økonomisk for antall dager en leier hesten. Eier har overordnet ansvar for hovstell, vaksiner, tannstell, veterinær, behandlinger, fóringstype, innkjøp av utstyr og lignende, og det økonomiske bidraget går med til å dekke en liten del av det hesten koster den aktuelle dagen hesten blir leid/satt bort, evnt. for utstyrsslitasje. Utstyr som eier til enhver tid bør være oppdatert på for å kunne bruke hesten koster ofte store summer, og det forventes at det blir behandlet godt/vedlikeholdt og smurt etter bruk. Den som ikke ser verdien av det å bidra økonomisk inn i hesteholdet er kanskje ikke helt klar over hvor mye en hest koster å holde i "drift", og det er en stadig diskutert sak, og ikke alle har råd til å holde på med hest selvom de ønsker samværet med hesten, eller å være i stallen, lære av andre i stallen i de daglige gjøremål eller lignende, og da er det en fin mulighet å bli steller for hest gjennom faste avtaler. Da steller man en aktuell hest, strigler og gir kos og oppmerksomhet, går kanskje leieturer med den, gjør stallarbeid og bidrar i miljøet.  

 

Den store forskjellen på å ha avtalehest og kun gå på ridekurs:

Du får et "eget forhold" gjennom ansvaret til hesten både før, under og etter rideøkten og hesten er avhengig av deg og at du kommer, det blir et gjensidig tilitsforhold mellom deg og hesten som ikke gis helt tid for under kurs på samme måte.

Om ønskelig får du være med på fóring, stallarbeide og arbeide som både lærer deg mye om hest og gir deg verdifull hesteerfaring. Ved kontrakt om avtalehest inngår selvfølgelig fri bruk av ridebaner og turterreng og stallens fasiliteter slik eiere/oppstallører selv har. Et litt morsomt sitat om hvordan det er å være steller, fórrytter (avtalehest) eller hesteeier. Det koster, men det er verdt hver ei krone!

"En hestepasser er en person som tilbringer dagene sine i en stall, som måker hestebokser, børster hest, pusser utstyr, bærer høy og vann, får klær og sko ødelagt, som kommer hjem sliten, med brekte negler og blåmerker – uten å få et rødt øre for det.
En hesteeier er en person som tilbringer dagene sine i en stall, som måker hestebokser, børster hest, pusser utstyr, bærer høy og vann, får klær og sko ødelagt, som kommer hjem sliten, med brekte negler og blåmerker– og betaler flere tusen kroner i måneden for å gjøre det!"


PRISER FOR AVTALEHEST:

1 dag pr. uke (4-5 ganger pr. mnd): 400 kr. (100 kr. pr. gang)

2 dager pr. uke (8-9 ganger pr. mnd): 650 kr. (litt over 70 kr. pr. gang)

3 dager pr. uke (12-13 ganger pr. mnd): 900 kr. (litt under 70 kr. pr. gang

4 dager pr. uke/halvfór (16-20 ganger pr. mnd): 1300 kr. (ca. 65 kr. pr. gang)

Helfóravtale standard: 1500 i stalleie pr. mnd + fór og flisutgifter, samt andre ekstrautgifter peiodevis som ormekur, tannstell/vaksine, veterinær. Fórvert har ansvar som om h*n er eier/oppstallør og fullt ut ansvarlig for hesten. Helfórvert har mulighet til å ha andre fórryttere og får også inn det økonomiske bidrag for dette.  


Prinsippet om halvfor - eller en eller flere dager i uken - er at hesten prinsipelt da er å betrakte som en "leiebil": Man betaler for det det koster å kjøre og holde bilen -eller i dette tilfellet; hesten.

Heste-eier "tjener" ikke noe på å sette ut hesten på fòr, men får dekket aktuell utgift i forhold til det å holde hesten. Heste-eier holder hesten forsikret, og står ellers som eier i formelle papirer når det gjelder Hestepass og andre formaliteter.

En betraktning skrevet ned høsten 2012:

"Å ha hest er ikke noe lukrativt. Det sies at det er en sikker vei til ruin å eie hest.

Det kan være en økonomisk ruin, men det er en menneskelig rikdom å få holde på med hest. Å eie hest foregår for det meste med begge beina på bakken. Vi sjauer og steller og styrer, og vi er lykkelige når vi får "vinger" og sitter på hesteryggen, men det er en brøkdel av tiden vi bruker når vi er i stallen. Å være forrytter er økonomisk betinget det også, en betaler både for å påta seg samme oppgaver som eier har i stallen, som trening med hesten, oppgaver både med begge beina planta på jorda, gjerne med et greip i hånda, med sand på hendene og det er forhåpentligvis ukas høydepunkt når det er forrytterdag og en får både vært i stallen og å ridd. Å være steller er å bidra på stallen, som en forberedelse til mere ansvar kanskje som forrytter på et senere tidspunkt? Det er helt gratis og lykken er å børste hestene, gå tur, nærvær med hestene og i stallen, på lik linje med hesteeierne som gjerne også gjør disse tingene, men som ikke alltid har tid til det desverre. Av alle "arbeidsoppgaver" en gjør og får belønning for, er det kanskje stalllivet som gir i belønning i hvordan man SELV måler "belønning". Om belønningen er, som for hesteeiere så for forryttere, som for stellere, å være takknemlig for rikdommen å holde på med hest, så er det ikke "ridetimen" en jobber for, men den er mange ganger en bonus. Og er man glad for å kunne leie hesten på tur og bare være sammen med den, så er man enda rikere, syns jeg! Da er man et ekte hestemenneske og dyrevenn! ;-) "