header photo

STALL RAGGALITA

I balanse og bevegelse

Forretningsidé

FORRETNINGSIDÉ

 «I balanse og bevegelse»

Stall Raggalita er en sentrumsnær bedrift i Tromsø som tilbyr helsefremmende tjenester og skreddersydde opplevelser i nordnorsk natur. Stall Raggalita vil tilrettelegge for at mennesker i alle aldre skal få bedret livskvalitet ved å komme i bevegelse og balanse. Dette gjør vi ved bruk av hest, friluftsliv og andre aktiviteter, både som enkeltaktiviteter og også ved å kombinere disse i en helhet. Våre tilbud retter seg bredt: til befolkningen i Tromsø med helseproblemer, hestefolk, samt turister i Tromsø. 

«Mål og mening med balansetrening» er visjonen for flere av våre tilbud.