header photo

STALL RAGGALITA

I balanse og bevegelse

Arbeidstrening


På Stall Raggalita ønsker vi å tilby tilrettelagt arbeid/arbeidstrening for personer med helsemessige utfordringer. 


Å miste mål og mening i hverdagen kan i mange tilfeller skyldes en hverdag preget av å ikke ha noe å gjøre, ikke mestre en jobbsituasjon, eller å ikke føle seg nyttig og verdifull for andre.


Vår visjon: Finn mål og mening, ved hjelp av arbeidstrening.

 

Stall Raggalita ønsker å utvikle et godt læringsmiljø gjennom arbeidstrening ved å gjøre meningsfulle oppgaver, knyttet sammen med et godt samarbeid. Egen innstilling til å gjøre arbeidsoppgavene er helt vesentlig, for å praktisk kunne utføre de oppgaver som blir satt. Før arbeidsdagen vil det være en liten samling med fokus på motivasjon. Hvordan føles dagen i dag? Hva kan vi gjøre for å ta tak i oppgavene på best mulig måte? Vi starter med vår tankegang og innstilling. Å jobbe er å skape verdier. Uansett hva vi tar tak i, så vil det ha betydning for noe eller noen. I stallen er det mange oppgaver, og for at hestene skal ha det bra, må vi ta spaden fatt, møkre, rydde, fóre, vanne, bygge, stelle. Det kan også være vedlikehold av bygning, oppsetting av gjerder, lavvu eller lignende. Vi er alle avhengige av hverandre, uansett hvilken type oppgaver vi har ansvar for. Dette skal Stall Raggalita ha et tydelig fokus på, og vårt ønske er å kunne gi vanskeligstilte en mulighet til å bli ansvarliggjort og å komme igang med arbeid. Dette ved å være i bevegelse både fysisk, men også mentalt.

 

Målgruppen er de som ikke har noen jobb å gå til, som er sosialt ekskluderte, lettere utviklingshemmet, eller de som sliter med rusmisbruk, ungdommer i faresonen til å ikke mestre en arbeidshverdag, de som kanskje ikke mestrer presset eller kravene i en ordinær jobb, eller de som trenger å begynne i det små, trenger å se at en kan skape noe godt, og å gjøre dette på en måte som er inspirerende. Det vil være et delmål i mot å bli integrert inn i større arbeidsoppgaver eller andre typer arbeidsplasser, hvor møtet med en jobb er at å utføre en god jobb, avhenger av egne mønstre og innstillinger til det å gjøre oppgaver som er satt. 


Tilbudet har en kapasitet på mellom 1-5 personer som daglig kommer for å utføre arbeid, enten små arbeidsoppgaver med snekring, vaktmesteroppgaver eller stallarbeid. Brukerne jobber med forskjellige former for stalldrift og vi tilpasser arbeidsmengde til hver enkelt, og hvilke oppgaver som gis. Tilbudet skal bidra til bedre helse for brukeren, både fysisk og mentalt, og derav økt livskvalitet. Det kan også være en avklaringsfase for å finne ut hva man ønsker å jobbe med, eller å avklare arbeidsmuligheter. Arbeid med dyr, med nærhet til naturen har en positiv effekt på psykisk helse. Å bli satt i bevegelse fysisk er også styrkende for det hele mennesket.