header photo

STALL RAGGALITA

I balanse og bevegelse

Kroppsbevissthet og yoga

KURS MED HEST OG YOGA

Ønsker du å forbedre sitsen din? Få bedre kroppsbeherskelse og vite litt mer om hvordan akkurat din kropp funker? 


Behov for balanse møter vi på i alt vi gjør og jobber med, alt vi øver oss på, enten det er av fysisk eller psykisk karakter. Gjennom kroppsbevissthet kan vi finne vår balanse, gjennom rytme og takt og gjennom pust og konsentrasjon. Felles for all balansetrening er bevegelse, såvel for det mentale som for det fysiske. Gjennom yoga ønsker man å forene kropp, pust og sinn. Det finnes forskjellige områder av yogafysiske posisjoner, pusteteknikker, avspenning og meditasjon. Yoga er et godt verktøy til å fjerne spenninger og frigjøre energi. Alle kan gjøre yoga.


9.-12. august arrangerer vi kurs ei langhelg, hvor YOGA er en sentral del av aktivitetene. Vi kombinerer yogaøvelser med bruk av hest og lager et spennende opplegg! Perfekt for deg som ønsker å få en sentrert sits og forbedre din ridning, åpne opp i hoftene og bli i ett med hestens bevegelser. Introduksjonspris er på 2200 kr. Du kan gjerne medbringe egen hest.


Kurset foregår over 4 dager. På torsdag og fredag vil det foregå etter arbeidstid / ettermiddag og kveld, mens på lørdag og søndag er kurset på dagtid. For de som ikke holder til i Tromsø har vi ei lita rytterbu hvor vi kan legge inn madrasser, så de som ønsker å overnatte her tar med soveposer og utstyr selv. Det går selvsagt an å sette opp telt eventuelt. Mulighet for å bruke toalett/bad i Ragnhilds hjem. De som har egne hester må gjerne ta disse med, uten ekstra kostnad.

OM INSTRUKTØRENE:

Johanne er utdannet dansekunstner ved Kunsthøgskolen i Oslo, og har våren 2012 fullført sin fysioterapiutdanning ved Universitetet i Tromsø. 

Johanne har en grunnleggende nysgjerrighet i forhold til forståelse av menneskekroppen og dens bevegelsesmuligheter. Siden 2004 har hun hatt stor interesse for yoga. Hun opplever at yogapraksisen har gitt henne en økt tilstedeværelse, og kroppslig bevissthet som hun drar nytte av både i danseyrket og ellers i hverdagen. Hennes bakgrunn og erfaringer har også vært av betydning i møte med fysioterapifaget. Ved avslutningen av studiet, skrev hun en bacheloroppgave om yoga som et behandlingstilbud i fysioterapipraksis.

Johanne praktiserer Ashtanga yoga, en yogaform som kombinerer fysiske stillinger og bevegelse med bruk av pust. Yogaformen er en øvelse i balanse, stabilitet, styrke, fleksibilitet og ikke minst tilstedeværelse. Yoga er en unik mulighet til å bli kjent med seg selv, til økt selvinnsikt, og til å utforske sine muligheter til kroppslig og menneskelig utvikling.

Ragnhilds har drevet Stall Raggalita siden 2010, mens hesteaktiviteten på Stall Raggalita startet i 2008. Her har Ragnhild hatt kurs, rideleire og andre opplegg med hest. En voksende interesse for hest og mennesker i samhandling, har ført til et ønske om å kunne også gi instruksjon basert på kroppsbeherskelse. Ridning kan utføres på mange måter, og det finnes mange ridetilbud hvor en ikke setter kroppsbeherskelse i fokus, og kan for noen føre til en større anspenthet hos rytteren. Ved å bruke ridningen til å bedre koordinasjonen, konsentrasjon og økt kroppsbevissthet ved en avspent rytter, vil mange ryttere kunne forbedre sin ridning og sin egen kroppsbevissthet. Ragnhild vil sommeren 2012 gå sertifisering til Instruktør via Centered Riding, og tar kurs Sverige og på sørlandet i løpet av sommeren for å opparbeide seg mest mulig kompetanse. Å bruke yoga-teknikker inn i ridningen er en naturlig del av sentrert ridning. Les mer om Ragnhild under meny "Oss".

Litt om sentrert ridning:

Sentrert ridning er en ridning som er kjent for sin metode å tenke ridning på, ved bruk av kroppsbevissthet, sentrering og bilder. Den omfatter ikke en spesiell gren innenfor ridning, men er en metode som kan brukes inn i alle deler, som f.eks. dressur, sprang. Undervisningsmåten gir en klarere kommunikasjon mellom hest, rytter og instruktør. Sentrert ridning (CR) er utviklet av Sally Swift, og blir nå undervist verden rundt. Det baserer seg på kunnskap om både hestens og menneskets anatomi, balanse, bevegelse, og forståelse av hvordan det psykiske påvirker kroppen, og hvordan begge påvirker hesten. Gjennom økt kroppsbevissthet finner man gamle bevegelsesmønstre som erstattes med en mer balansert, fri og koordinert bruk av seg selv. Hest og rytter skal bevege seg mer fritt, og utnytte sitt fulle potensial.