header photo

STALL RAGGALITA

I balanse og bevegelse

Psykisk helse og tilstedeværelse

HESTEN ER EN GOD VENN

Hesten kan ha stor nytteverdi for pasienter med  ulike psykiske lidelser, f.eks. angst, spiseforstyrrelser, rus, ADHD, konsentrasjonsproblemer, svekket selvbilde og mye, mye mer. Hesten lever i nåtid og det gjør den unik i møte med slike utfordringer. Den kan også være til hjelp for enhver som lever i tidsklemma, en hest kan være vanskelig og noen ganger umulig å håndtere dersom du er preget av stress og uro. Hesten krever at du er tilstede og er rolig og avbalansert, du blir tvingt til å koble ut "alt det andre" og være tilstede her og nå. Hesten blir mange steder i landet brukt i psykiatri med gode resultater.

Hesten er avhengig av oss for å leve, den trenger oss, og dermed gir den oss en følelse av verdi. Vi får bestemme over dens liv og hva den skal gjøre, og dermed kan den også gi oss økt selvtillit. Den viser oss tillit, og viser aksept for oss slik vi er, ved at vi får ha nærkontakt med den. Du må være fysisk tilstede, men ditt utseende er totalt uvesentlig for en hest. Alt vi gjør med hesten krever noe av oss, på mange plan. Mestring er altså et nøkkelord i omgang og forhold mellom hest og menneske, i tillegg til at hesten kan bli en god og trygg venn. På Stall Raggalita har vi også hestene ute på store områder, og det å komme seg ut og å være i naturen er et stort bidrag til mental helse.


Po's hjertepels

I omgang mellom oss mennesker blir hesten et naturlig midtpunkt og fokuset er på hesten, noe som kan være en stor lettelse for mange. Enten du er preget av spesielle hensyn, eller bare trenger å få noen timer med å få tankene på noe annet så kan Stall Raggalita ordne noe for deg eller noen du kjenner som trenger det.