header photo

STALL RAGGALITA

I balanse og bevegelse

Fysisk aktivitet

HESTEN BEVEGER OSS

Vi ønsker å bygge god erfaring og kompetanse i Tromsø for å forebygge og behandle psykiske lidelser, livsstilssykdommer og en inaktiv hverdag, ved bruk av hest og fysisk aktivitet. 

Kontakt med dyr kan være mer helsefremmede enn medisinbruk. Hester blir i dag brukt til for eksempel rehabilitering av rusmisbrukere eller i behandling av barn og voksne med psykiske eller fysiske funksjonshemninger. Hesten har i mange hundre år vært anerkjent for slik bruk.

Hensiktsmessig og tilpasset fysisk aktivitet er ofte en forutsetning for utvikling både fysisk, psykisk og sosialt.  Vi vet at det er en klar sammenheng mellom psykisk og fysisk  belastning. Forskning viser at fysisk inaktivitet øker risikoen for utvikling av psykiske lidelser.

Hestens bevegelser påvirker kroppen vår. Den hjelper på koordinasjon, balanse, konsentrasjon og kroppsbeherskelse. Ikke bare kan hesten gi mestringsfølelse og bedre psykisk helse, den kan også fungere som et slags treningsapparat. Dette gjelder selvfølgelig for både store og små, om du er funksjonsfrisk eller ikke. Gjennom fysisk aktivitet, bevegelse og balanseutfordringer kan mennesket komme i kontakt med seg selv, utfordre sine grenser, og å bli kjent med sine bevegelsesmuligheter. For mennesker som sitter mye i ro, eller som ikke kan bevege seg, kan hesten gi dem bevegelser som stimulerer kroppens behov for dette. I tillegg vil mennesker som lever passivt ofte bli påvirket av det mentalt. Beveger vi oss ikke, går det gjerne ut over hele kroppen. Ved å ri fokuserer vi ikke på spesifikke deler av kroppen, men på det hele. Å holde på med hest krever mye bevegelse, både i form av ridning, men også i stor grad av stallarbeid og nærværet med hesten og det den krever.

Hestens bevegelser påvirker særlig muskulatur i rygg, mage og bekken, og her sitter viktige muskler som støtter opp ryggraden og skjelettet. Hestens bevegelsesmønster løsner også opp på spenninger i kroppen. Ridning gir en form for automatisk trening av kroppen "enten du vil det eller ikke". Ragnhild har også begynt å interessere seg for yoga og ønsker å kunne bruke en slik form for avspenning videreført til hesteryggen. Yoga og sentrert ridning har mer til felles enn vi kanskje tror.